MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/03/2022, 10:56
HPH

 Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: HPH 15.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HPH: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/04/2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
          - Địa điểm tổ chức họp: Gác 3 – Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
Có 2 cá nhân chi hơn 76 tỷ đồng mua đấu giá, Đạm Hà Bắc đã thoái xong vốn tại Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
HPH: CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc đăng ký bán 5.423.000 CP
HPH: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
HPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
HPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
HPH: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021
HPH: Bổ nhiệm lại ông Phạm Hoàng Hưng giữ chức Giám đốc từ 15/05/2021
HPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HPH: Công bố chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021
HPH: Bổ nhiệm bà Thân Thị Hà giữ chức Kế toán trưởng từ 01/04/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.