TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DIG - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Giai đoạn từ 01/04/2021 đến 31/03/2022)

NgàySự kiệnTrọng số - số ngày(A)KLĐLH thực tế (B)Hệ số (C)(D) = (B x C)
01/04/2021 KLĐLH thực tế đầu kỳ:350,339,233 cp
67 350,339,233 x 1.17 409,896,903
11/05/2021 DIG: 11.5.2021, niêm yết bổ sung 3.548.950 cp
14/05/2021 DIG: 14.5.2021, niêm yết bổ sung 31.846.682 cp
08/06/2021 DIG: 8.6.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 100:17)
Hệ số: 1.17
84 409,890,962 409,890,962
07/07/2021 DIG: 7.7.2021, niêm yết bổ sung 59.551.729 cp
31/08/2021 DIG: Đã phát hành 15.000.000 cp ESOP
37 424,890,962 424,890,962
29/09/2021 DIG: 29.9.2021, niêm yết bổ sung 15.000.000 cp
07/10/2021 DIG: Đã phát hành 75.000.000 cp
177 499,890,962 499,890,962
03/11/2021 DIG: 3.11.2021, niêm yết bổ sung 75.000.000 cp
31/03/2022 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 499,890,962 cp
499,890,962 499,890,962
KLĐLH bình quân = ∑[(D) x (A)] / ∑[(A)] = 455,056,436 (cp)
Tổng LNST trong kỳ = 977,941,752 (nghìn đồng)
EPS cơ bản = 2.15 (nghìn đồng/cp)

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU LÃI TRÊN 1 CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG (EPS)

Chỉ tiêu Lãi trên một cổ phiếu (EPS) được CafeF tính toán dựa theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Số liệu EPS được công bố tại CafeF.vn là EPS điều chỉnh. Nguyên tắc cơ bản của việc điều chỉnh EPS theo phương pháp này là đảm bảo Hệ số P/E cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ = Hệ số P/E tại đầu ngày GDKHQ, hay nói cách khác là loại bỏ những tác động của việc điều chỉnh thị giá lên chỉ tiêu EPS cơ bản tại ngày GDKHQ.

Chỉ tiêu EPS của CafeF.vn được tính toán trên số liệu tài chính 4 quý gần nhất của doanh nghiệp. Trong trường hợp không có đủ số liệu của 4 quý gần nhất, chỉ tiêu EPS sẽ được tính toán dựa theo số liệu của năm tài chính gần nhất.

Việc tính toán chỉ tiêu EPS điều chỉnh sử dụng nền tảng là chỉ tiêu EPS cơ bản, theo đó:

EPS cơ bản = Lãi chia cổ đông / KLCP LHBQ trong kỳ
Trong đó:
  • - Lãi chia cổ đông: Lợi nhuận Sau thuế - Lợi ích của cổ đông thiểu số
  • - KLCP Lưu hành Bình quân trong kỳ: Số cổ phiếu lưu hành trong kỳ (trượt 4 quý)
    được tính bình quân theo yếu tố gia quyền là số ngày mà cổ phiếu đó được lưu hành.

Chỉ tiêu EPS điều chỉnh chính là chỉ tiêu EPS cơ bản được điều chỉnh dựa vào hệ số điều chỉnh, và sẽ được tính toán lại vào cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ của các sự kiện như Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ phiếu thưởng, Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, Chia tách cổ phiếu, Hoán đổi cổ phiếu để Sát nhập. Riêng đối với trường hợp Mua/Bán lại Cổ phiếu quỹ sẽ được ghi nhận ngày kết thúc đợt mua/bán và khối lượng thực hiện.

EPS điều chỉnh = EPS cơ bản x Hệ số điều chỉnh   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.