MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/03/2017, 17:00
HLD

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX)

Giá hiện tại: HLD 36.3 +0.3(+0.83%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HLD: 15.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLD của CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 14, tòa nhà Hudland Tower, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 12, tòa nhà Hudland Tower, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
HLD: Báo cáo quản trị công ty năm 2016
HLD: Quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thuế
HLD: BCTC Soát xét 6 tháng năm 2016 (Bản Tiếng Anh)
HLD: 26/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 15%)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp
HLD: Giải trình chênh lệch LNST của BCTC soát xét 6 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước
HLD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
HLD: Quyết định HĐQT v/v mua cổ phần chi phối Công ty Hà Thành
HLD: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
HLD: Triệu tập và tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2016
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.