MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/09/2017, 07:16
HD2

 CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (UpCOM)

Giá hiện tại: HD2 27.3 -0.2(-0.73%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
HD2: Ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên HĐQT đã bán 6.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Chiến Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.475 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.475 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giao dịch không khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/09/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
HD2: Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 190.200 CP
HD2: Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.000 CP
HD2: Ông Nguyễn Quang Vinh - Kế toán trưởng đăng ký bán 11.000 CP
HD2: Ông Nguyễn Quang Vinh - Kế toán trưởng đã mua 300 CP
HD2: Ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 8.000 CP
HD2: Ông Nguyễn Quang Vinh - Kế toán trưởng đăng ký mua 30.000 CP
HD2: Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 197.200 CP
HD2: Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.800 CP
HD2: Ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên HĐQT chưa bán cp
HD2: Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.