MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 30/08/2019, 04:10
HAG

 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE)

Giá hiện tại: HAG 8.18 -0.03(-0.37%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HAGL Agirco (HNG) tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán ngoại trừ việc ghi nhận hoàn nhập có thể làm tăng lỗ thêm 192 tỷ đồng
HAGL Agirco (HNG) tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán ngoại trừ việc ghi nhận hoàn nhập có thể làm tăng lỗ thêm 192 tỷ đồng

Kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ, trong kỳ Nhóm Công ty HAGL Agirco (HNG) ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế TNDN tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn 192 tỷ đồng.

Sau soát xét, doanh thu HAGL Agrico tăng nhẹ lên gần 782 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn điều chỉnh tăng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 232 tỷ đồng, báo cáo tự lập đạt gần 246 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Doanh thu tài chính giảm gần phân nửa về 8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, sau kiểm toán HAGL Agrico ghi nhận lỗ ròng gần 752 tỷ đồng, khoản lỗ của cổ đông công ty mẹ là 744 tỷ đồng. So với trước soát xét, khoản lỗ ròng tăng hơn 14 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ, trong kỳ Nhóm Công ty ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế TNDN tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn 192 tỷ đồng.

Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được Chính phủ ban hàng ngày 24/2/2017. Nhóm Công ty cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 với số tiền xấp xỉ 60 tỷ đồng.

Nếu Nhóm Công ty thực hiện ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của NĐ 20 cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, chỉ tiêu Thu nhập khác sẽ giảm với số tiền hơn 192 tỷ đồng, chi phí thuế TNDN hiện hành sẽ tăng 60 tỷ đồng, lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng tương ứng hơn 192 tỷ đòng và 252 tỷ đồng. Đồng thời, lỗi luỹ kế và Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng tương ứng số tiền hơn 252 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty ghi nhận tổng tài sản 30.861 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 3.609 tỷ với 1.613 tỷ phải thu ngắn hạn, 1.851 tỷ hàng tồn; tài sản dài hạn 27.252 tỷ đồng. Nợ phải trả doanh nghiệp 21.267 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 14.405 tỷ (vay ngắn hạn 7.095 tỷ) và nợ dài hạn 6.812 tỷ đồng (vay dài hạn 5.124 tỷ đồng).

Về HAGL Agrico, thị trường gần đây xôn xao liên quan đến quyền kiểm soát của HAGL tại đơn vị, khi mà tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico của Công ty đã giảm còn 49,24%.

HAGL Agirco (HNG) tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán ngoại trừ việc ghi nhận hoàn nhập có thể làm tăng lỗ thêm 192 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong phản hồi chính thức mới đây, HAGL cho biết Công ty vẫn đang nắm quyền kiểm soát đối với HAGL Agrico khi ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico và số lượng thành viên trong HĐQT của HAGL Agrico đại diện cho Công ty vẫn chiếm đa số (4 thành viên trên tổng số 7 thành viên). Như vậy, về mặt luật pháp HAGL Agrico vẫn là công ty con của HAGL và vẫn được hợp nhất BCTC vào Công ty.

HAGL Agirco (HNG) tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán ngoại trừ việc ghi nhận hoàn nhập có thể làm tăng lỗ thêm 192 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
HAG: HNG vẫn là công ty con của HAG
Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL khẳng định vẫn là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát đối với HAGL Agrico
Công ty Trân Oanh mua lại 37,7 triệu cổ phiếu HNG từ tỷ phú Trần Bá Dương.
Hoàn tất chuyển đổi trái phiếu cho THACO, tỷ lệ sở hữu của nhóm HAGL tại HAGL Agrico xuống dưới mức chi phối 50%
Tỷ phú Trần Bá Dương chi hơn 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu HAGL Agrico
HAG: Giải trình BCTC HN và Tổng hợp quý 2.2019 so với quý 2.2018
HAG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
HAGL Agrico (HNG) lỗ hơn 737 tỷ nửa đầu năm, đang mượn 'người nhà' hơn 4.000 tỷ đồng
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lỗ ròng 539 tỷ trong quý 2, đang mượn tạm bầu Đức hơn 2.500 tỷ đồng
HAGL Agrico sắp phát hành 221 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu cho Thaco
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.