TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/03/2016, 00:00
GDW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)

Giá hiện tại: GDW 30.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GDW: 21/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: 15/04/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM
          - Nội dung họp: * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016;
* Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
* Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
* Trình sửa đổi và bổ sung (lần 5) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
* Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán;
* Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
          - Nội dung họp: * Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
* Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016.
(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 05/04/2016).HNX

Theo HNX

Các tin khác
GDW: Nghị quyết HĐQT Về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015
GDW: Bà Bùi Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm soát đã không bán cp
GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
GDW: Bà Bùi Thị Việt Anh - Trưởng BKS đăng ký bán 8.000 CP
GDW: 18/05/2015, ngày ĐKCC trả cổ tức 12% bằng tiền mặt
GDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
GDW: 16/3, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2015
GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
GDW: CTCP Cơ Điện Lạnh - cổ đông lớn đã mua 350.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.