TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 16/03/2022, 11:48
FT1

 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (UpCOM)

Giá hiện tại: FT1 43.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FT1: 25.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
FT1: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hợp đồng mua bán với VEAM
FT1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
FT1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Giang giữ chức Thư ký công ty từ 14/01/2022
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo phụ lục Hợp đồng mua bán với VEAM
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng mua bán với VEAM
FT1: Công bố Thông báo trả cổ tức năm 2020.
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng mua bán với VEAM
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 16/8 đến 20/8/2021
FT1: 18.8.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp)
FT1: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.