MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/03/2023, 15:35
FCC

 CTCP Liên hợp Thực phẩm (UpCOM)

Giá hiện tại: FCC 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FCC: 18.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FCC
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023
FCC: Thông báo Ngày ĐKCC để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
FCC: Đưa vào diện hạn chế giao dịch
FCC: Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
FCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
FCC: CBTT bất thường về thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sơ bộ hoạt động SXKD năm 2022
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
FCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.