MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 02/08/2022, 10:13
DDN

 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UpCOM)

Giá hiện tại: DDN 9.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
Các tin khác
DDN: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022
DDN: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Dapharco sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
DDN: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty
DDN: Công bố điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả tức năm 2021.
DDN: Công văn chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
DDN: Công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đính chính)
DDN: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.
DDN: Đã phát hành 1.395.013 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
DDN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.là 15.349.328 CP
DDN: Thông báo thủ tục nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.