MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 15/03/2017, 17:00
DDH

 CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (UpCOM)

Giá hiện tại: DDH 22.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DDH: 27/03/2017,ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng – số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
DDH: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
DDH: CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà đã mua 15.900 CP
DDH: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
DDH: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phát làm CT.HĐQT từ 01/10/2016
DDH: CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà đăng ký mua 15.929 CP
DDH: Miễn nhiệm ông Hoàng Triệu Hùng - GĐ Chi nhánh TP.HCM từ 09/08/2016, và chấm dứt HĐ Chi nhánh tại TP.HCM
DDH: CBTT v/v chấm dứt hoạt động chi nhánh tại TP. HCM
DDH: Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phát làm Phó CT.HĐQT từ 27/07/2016
DDH: Hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng
DDH: Bản công bố thông tin của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.