MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 15/04/2020, 04:39
DCG

 Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (UpCOM)

Giá hiện tại: DCG 30.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DCG: 15.4.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DCG: Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên 2020
DCG: Ngày 18/12/2019, giao dịch 1.575.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
DCG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.575.000 cổ phiếu
DCG: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
DCG: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh vốn cổ phần
DCG: 24.9.2019, ngày GDKHQ thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:30)
DCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 6.824.996 CP
DCG: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
DCG: Nghị quyết HĐQT v/v xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.