MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/03/2017, 09:21
DBW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

Giá hiện tại: DBW 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DBW: 11.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
DBW: Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2016 so với năm 2015
Ngày 9/1, sàn UpCOM đón thêm 6 mã cổ phiếu với tổng vốn hóa 12.200 tỷ đồng
DBW: Ngày 09/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 39.320.100 cổ phiếu đăng ký giao dịch
DBW: Bản công bố thông tin của CTCP Cấp nước Điện Biên
DBW: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Cấp nước Điện Biên
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.