lịch họp đại hội cổ đông 2017

cafeF

 
Mã CKSànTên đầy đủNgày họpGiờ họpĐịa điểmThành phố
FCC Upcom CTCP Liên hợp Thực phẩm Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
FDG Upcom Công ty Cổ phần Docimexco Tổ chức phát hành sẽ có thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau