MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/12/2021, 01:45
CVN

 Công ty cổ phần Vinam (HNX)

Giá hiện tại: CVN 4.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CVN: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT đã bán 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP (tỷ lệ 12,63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/12/2021.


Theo HNX

Các tin khác
CVNM2106: Lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền CVNM2106
CVNM2107: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2107
CVNM2107: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2107
CVN: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 500.000 CP
CVNM2108: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2108
CVNM2113: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2113
CVNM2108: Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CVN: Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin
CVN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập CTCP Sản xuất phần mềm Vinam
CVN: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.