MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/03/2022, 09:33
CST

 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (UpCOM)

Giá hiện tại: CST 20.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CST: 18.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp số 1 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: - Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Chương trình đại hội;
+ Quy chế đại hội;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022; Thông qua hợp đồng, giao dịch (nếu có) của Công ty năm 2022 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch trả cổ tức năm 2022;
+ Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CST: CBTT bất thường về ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
CST: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Than Cao Sơn - TKV (CST): Năm đầu tiên sau sáp nhập lãi sau thuế 107 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch
Bất chấp giá than thế giới tăng cao, lợi nhuận quý 3 của doanh nghiệp than vẫn khiêm tốn
CST: Bà Nguyễn Thị Bích Hải - Thành viên BKS đăng ký bán 2.450 CP
CST: Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát đã bán 55.100 CP
CST: Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc từ 01/10/2021
CST: Miễn nhiệm ông Phạm Thành Đông - Giám đốc từ 01/10/2021
CST: Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 55.100 CP
CST: Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát chưa bán CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.