MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 03/03/2021, 00:49
CLX

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)

Giá hiện tại: CLX 15.1 +0.3(+2.03%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLX: 12.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLX của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 15/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị 272 tại số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế;
+ Các nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CLX: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
CLX: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
CLX: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020
CLX: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ)
CLX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (Công ty mẹ)
CLX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
CLX: Giải trình chênh lệch LNST Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020
CLX: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 27-31/7
CLX: 30.7.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.