MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/03/2023, 09:56
CK8

 Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (UpCOM)

Giá hiện tại: CK8 3.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CK8: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP đăng ký bán 1.365.800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: CK8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.365.800 CP (tỷ lệ 45,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.365.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/03/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thu Hiền Lưu Bích Hạnh Nguyễn Quang Huy Trần Huệ Linh Trần Nguyệt Minh Đặng Hải Châu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%) 0%) 0%) 0%) 0%)


Theo HNX

Các tin khác
CK8: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
Một cổ phiếu vừa chào sàn chứng khoán lập tức bị đưa vào diện hạn chế giao dịch
CK8: Quyết định đưa mã chứng khoán CK8 vào diện hạn chế giao dịch
CK8: Ngày 06/01/2023, giao dịch 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
CK8: Bản công bố thông tin của CTCP Cơ khí 120
CK8: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của CTCP Cơ khí 120
CK8: 3/8, Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
CK8: 05/12/14, Ngày ĐKCC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
CK8: Bản công bố thông tin của CTCP Cơ khí 120
CK8: Chấp thuận ĐKGD 3.000.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.