MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/03/2023, 17:08
CJC

 Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX)

Giá hiện tại: CJC 21.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CJC: 17.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 18/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
+ Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn;
+ Kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
+ Điều lệ Công ty sửa đổi;
 

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
CJC: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo
CJC: Lập danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CJC: Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
CJC: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
CJC: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ
CJC: Thông báo về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%
CJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
CJC: Nghị quyết HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cp
CJC: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh việc triển khai phát hành cp riêng lẻ năm 2022
CJC: Thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.