MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/03/2023, 10:42
CC1

 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: CC1 11.5 +0.3(+2.68%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CC1: 10.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
Báo cáo của Ban Kiểm soát (và Ủy ban Kiểm toán) về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023.
          - Nội dung họp: Tờ trình thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023.
Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
          - Thời gian họp: ngày 12/05/2022
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CC1: Nghị quyết HĐQT v/v triển khai tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
CC1: Thông báo về ngày ĐKCC để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023
CC1: Quyết định Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
CC1: Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Xây dựng số 1 Việt Nguyên
CC1: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự
CC1: Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
CC1: Nghị quyết HĐQT v/v ký kết hợp đồng với bên có liên quan
CC1: Miễn nhiệm ông Vũ Gia Bình - Phó TGĐ từ 01/02/2023
CC1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
CC1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.