MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/03/2023, 09:23
BVB

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (UpCOM)

Giá hiện tại: BVB 10.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BVB: Chấp thuận thay đổi địa chỉ địa điểm đặt Trụ sở và đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Hưng Yên

.

 

Theo HNX

Các tin khác
BVB: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
BVB: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng
BVB: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
BVB: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước
BVB: 29.3.2023, ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 15%), bán ưu đãi (tỷ lệ 4:1)
BVB: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
BVB: CBTT về Quyết định hủy niêm yết Trái phiếu BVB121034 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
BVB121034: Thông báo hủy niêm yết trái phiếu BVB121034
BVB121034: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
BVB121034: Thông báo trái phiếu BVB121034 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.