TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 12/04/2017, 10:31
BTC

 Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

Giá hiện tại: BTC 58.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTC: 21.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTC của CTCP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo theo thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 3, số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Q3, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của Công ty và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;
 Thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức (Dự kiến không chia cổ tức);
 Thông qua tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (Dự kiến không thực hiện việc chi trả);
          - Nội dung họp:  Thông qua Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2016;
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ cho Công ty cổ phần cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;
          - Nội dung họp: 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty từ địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, P26, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh thành: số 207C đường Nguyễn Xí, P26, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. (Thay đổi theo Giấy chứng nhận số nhà 3455/CN-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh Thạnh);
          - Nội dung họp: 4. Thông qua bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và quy chế quản trị Công ty đại chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành rà soát, biên soạn;
          - Nội dung họp: 5. Thông qua các nội dung Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: Vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính công ty;
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX

Các tin khác
BTC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông 2017
BTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2016
BTC: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
BTC: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2016
Muốn lớn thật nhanh. Những doanh nghiệp này toan tính gì?
Nhiều doanh nghiệp hé lộ kế hoạch tăng vốn
BTC: 02/03/2016, Ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
BTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
BTC: Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm - TV HĐQT từ 14/01/2016
BTC: Ông Võ Quang Ngọc - CĐL đã bán 74.500 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.