MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 18/03/2021, 00:38
BQB

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: BQB 3.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BQB: 1.4.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BQB của CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình – TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
+ Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phê duyệt danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
BQB: Bổ nhiệm bà Trương Thị Bảo Vân giữ chức Kế toán trưởng từ 05/12/2020
BQB: Báo cáo tài chính quý 3/2020
BQB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
BQB: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thế giữ chức Thành viên HĐQT từ 03/07/2020
BQB: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thanh giữ chức người công bố thông tin từ 30/06/2020
BQB: Báo cáo tài chính quý 2/2020
BQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BQB: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
BQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.