MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 11/03/2021, 07:48
BKC

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)

Giá hiện tại: BKC 9.8 +0.2(+2.08%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BKC: 22.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
          - Nội dung họp: + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
+ Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
BKC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
BKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
BKC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
BKC: Báo cáo tài chính quý 4/2020
BKC: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2020
BKC: Nghị quyết HĐQT bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
BKC: Ông Nguyễn Văn Vũ phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty từ 1.9.2020
BKC: Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Vũ công bố thông tin từ 1.9.2020
BKC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC riêng và lỗ BCTC hợp nhất bán niên 2020
BKC: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.