MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 19/05/2020, 02:43
BKC

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)

Giá hiện tại: BKC 9.5 +0.7(+7.95%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BKC: 29.5.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019;
+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
BKC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
BKC: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
BKC: Báo cáo thường niên 2019
BKC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC năm 2019 và 2018
BKC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu BKC ra khỏi diện bị cảnh báo
BKC: CV được chấp thuận hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội
BKC: 23.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
BKC: Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
BKC: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
BKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.