MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 30/12/2021, 09:55
BDT

 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (UpCOM)

Giá hiện tại: BDT 14.2 -0.1(-0.7%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BDT: 12.1.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 18 tháng 02 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT và BKS năm 2016 – 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
+ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.
+ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
+ Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021.
+ Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Thông qua số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
          - Nội dung họp: + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BDT: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022
BDT: Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
BDT: Nghị quyết HĐQT v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với các chức danh trong Ban điều hành
BDT: Ông Lương Văn Quang đã mua 25.000 CP, trở thành CĐL từ 12/11/2021
BDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
BDT: Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
BDT tăng 55% từ đầu năm, một nhà đầu tư vừa bán ra gần 7 triệu cổ phiếu thu về 229 tỷ đồng
BDT: Ông Vũ Quốc Hoàng đã bán 6.845.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 15/10/2021
BDT: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã bán 9.315.000 CP, không còn là CĐL từ 15/10/2021
BDT: CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai đã mua 3.600.000 CP, trở thành CĐL từ 15/10/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.