TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/04/2022, 14:10
BCV

 CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (UpCOM)

Giá hiện tại: BCV 21.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BCV: 19.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCV của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico, số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2018-2023) đối với ông Đoàn Trọng Hùng và bà Lý Thị Huệ;
          - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với ông Đỗ Văn Thắng;
+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Lý Thị Huệ;
+ Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Nông Thị Thùy Trang;
+ Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
+ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
          - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
+ Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê toàn bộ khách sạn

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BCV: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BCV: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đăng ký bán 923.500 CP
BCV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP chưa bán CP
BCV: Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thắng giữ chức Thành viên HĐQT từ 01/01/2022
BCV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đăng ký bán 923.500 CP
BCV: Bổ nhiệm bà Lý Thị Huệ giữ chức Thành viên HĐQT từ 01/09/2021
BCV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.