MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 24/06/2021, 03:49
AMS

 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (UpCOM)

Giá hiện tại: AMS 11.3 -0.3(-2.59%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AMS: Anh ông Trần Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT chưa bán CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Sơn
- Mã chứng khoán: AMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 383.550 CP (tỷ lệ 1,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Ngọc Dương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 500.000 CP (tỷ lệ 1,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 383.550 CP (tỷ lệ 1,05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/06/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
AMS: Tài liệu bầu thành viên HĐQT - bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
AMS: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
AMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AMS: Anh ông Trần Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP
AMS: 14.5.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
AMS: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
AMS: Ông Đinh Ngọc Thắng - Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 CP
AMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
AMS: Anh ông Trần Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 CP
AMS: Bổ nhiệm bà Lê Thị Lương giữ chức người công bố thông tin từ 01/04/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.