MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 30/03/2013, 08:00
AMC

 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (HNX)

Giá hiện tại: AMC 21.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AMC: 10/4 ĐKCC trả cổ tức 15% và họp ĐHCĐ
AMC: 10/4 ĐKCC trả cổ tức 15% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 26/04/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2013

1. Thông tin tổ chức Đại hội cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 26/04/2013

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An.

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012. Tổng kết hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2008-2012. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Báo cáo của Ban điều hành bao gồm: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính (đã kiểm toán), Báo cáo công tác đầu tư, Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2013-2018;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2. Thông tin tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu từ ngày 26/04/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Các tin khác
AMC, KKC: Kết quả kinh doanh quý 3/2012
AMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
AMC: 4/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 17,5% và họp ĐHCĐ
AMC: 15/02, giao dịch đầu tiên 2.739.743 cổ phiếu
AMC: Niêm yết lần đầu 2.739.743 cổ phiếu
AMC: Lưu ký cổ phiếu từ 16.11.2011
AMC: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết lần đầu 2.739.743 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.