MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/02/2022, 15:06
AGF

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: AGF 2.6 +0.3(+13.04%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AGF: 25.2.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày thứ sáu 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, An Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2021; báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2022;
+ Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2022;
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Võ Văn Phong xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
AGF: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ từ 15/01/2022
AGF: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
AGF: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021
AGF: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021
AGF: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
AGF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
AGF: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
AGF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
AGF: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
AGF: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.