MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/02/2021, 11:20
AGF

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: AGF 2.4 +0.2(+9.09%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AGF: 1.3.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày thứ Sáu 23/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2020: báo cáo hoạt động của Ban giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2021;
+ Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2021;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
AGF: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
AGF: Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
AGF: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
AGF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế trên hệ thống giao dịch UPCoM
AGF: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
AGF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Doanh nghiệp thủy sản chờ “cú hích” EVFTA
AGF: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020
AGF: 7.8.2020, ngày GDKH lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
AGF: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.