MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/06/2022, 08:44
ACG

 Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HOSE)

Giá hiện tại: ACG 39.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ACG: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam chưa mua CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam
- Mã chứng khoán: ACG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Jess Rueloekke
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Phương Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Diệu Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường chưa phù phợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/06/2022.

Upcom:

Theo HOSE

Các tin khác
ACG: Vietnam Access Fund Limited đã mua 120.000 CP
ACG: 16.6.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp)
ACG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ACG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021
Gỗ An Cường nộp hồ sơ niêm yết HoSE
ACG: Ngày 13/06/2022, giao dịch 48.195.778 cổ phiếu niêm yết bổ sung
HOSE: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
ACG: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
ACG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 48.195.778 cổ phiếu
ACG: Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.