MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/12/2022, 10:21
YEG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE)

Giá hiện tại: YEG 12.1 -0.2(-1.63%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
YEG: CBTT nhận chuyển nhượng và thoái vốn tại công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 CBTT nhận chuyển nhượng và thoái vốn tại công ty con như sau:

Các tập tin đính kèm

Theo HOSE

Các tin khác
YEG: Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Hoài Nam - Thành viên HĐQT
YEG: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu
Tập đoàn Yeah1 (YEG) xin không chào bán cổ phiếu riêng lẻ
YEG: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
YEG: Quyết định của HĐQT v/v thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
YEG: 28.11.2022, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
YEG: Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu
YEG: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên HĐQT và ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông
Một loạt doanh nghiệp phải giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp
YEG: Giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.