TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 31/08/2021, 14:52
VNT

 Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX)

Giá hiện tại: VNT 60.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
VNT: Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 500.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Transimex
- Mã chứng khoán: VNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.859.140 CP (tỷ lệ 15,63%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích Lân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 66.000 CP (tỷ lệ 0,55%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bảo Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Thiên Kim
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thư ký công ty
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỉ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2021.


Theo HNX

Các tin khác
VNT: Vợ ông Lê Đại Thắng - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 10.000 CP
VNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
VNT: CBTT v.v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021
VNT: Vợ ông Lê Đại Thắng - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 10.000 CP
VNT: Vợ ông Lê Đại Thắng - Phó Tổng Giám đốc đã bán 1.700 CP
VNT: Công ty cổ phần Transimex chưa mua cp
VNT: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021
VNT: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2021
VNF: Nghị quyết HĐQT v/v sử dụng 2.900.000 cp VNT làm tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu
VNT: Vợ ông Lê Đại Thắng - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 10.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.