MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 14/05/2021, 09:54
VNT

 Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX)

Giá hiện tại: VNT 56.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
VNT: Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 192.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Transimex
- Mã chứng khoán: VNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.859.140 CP (tỷ lệ 15,63%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bảo Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Thiên Kim
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thư ký công ty
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 192.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỉ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/06/2021.


Theo HNX

Các tin khác
VNT: Công ty cổ phần Transimex chưa mua cp
VNT: Bổ nhiệm bà Nguyễn Quốc Thiên Kim giữ chức Trưởng BKS từ 23.4.2021
VNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VNT: Giải trình lý do bị đưa vào diện cảnh báo
VNT: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
VNT: Đơn xin từ nhiệm của ông Thái Văn Toàn - Trường BKS từ 25.3.2021
VNT: Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Ngọc - thành viên HĐQT từ 23.3.2021
VNT: Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 192.000 CP
VNT: Đưa cổ phiếu VNT vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
VNT: Đưa cổ phiếu VNT vào diện bị cảnh báo
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.