MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/05/2020, 01:35
VMA

 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: VMA 4.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 18-22/5
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 18-22/5

Có đến 30 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 18 đến 22/5/2020 có 30 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Phát Đạt (PDR), Sasco (SAS), Đạt Phương (DPR)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 18/5/2020: EVE, VOC, STP

CTCP Everpia (EVE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 26/5/2020.

Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 2/6/2020.

CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (STP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/5/2020.

Ngày 19/5/2020: TND, SPA, HEP, PBT, DNL, GLT, TOW, VMA

Ngày 19/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Than Tây Nam Đá Mài (mã chứng khoán TND) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 53%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.300 đồng. Thời gian thanh toán 29/5/2020. Như vậy với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Than Tây Nam Đá Mài sẽ chi khoảng 84,8 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Than Tây Nam Đá Mài đạt 3.035 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16,7% lên mức 73,5 tỷ đồng, nâng tổng LNST lũy kế đến cuối năm lên 117 tỷ đồng. EPS đạt 4.599 đồng.

CTCP Bao bì Sài Gòn (SPA) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 30/7/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Huế (HEP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7,72%. Thời gian thanh toán 26/5/2020.

CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí (PBT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6,46%. Thời gian thanh toán 24/6/2020.

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lê 15%. Thời gian thanh toán 1/6/2020.

CTCP Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán29/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (TOW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/9/2020.

CTCP Công nghiệp ô tô Vinacomin (VMA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 1/6/2020.

Ngày 20/5/2020: PME, QCC

CTCP Pymepharco (PME) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 2/6/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông (QCC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 2/6/2020.

Ngày 21/5/2020: FTS, HUG, THG, GTA, TIX, QNU, HAB

Ngày 20/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán FPT (FTS) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/6/2020.

Đồng thời Chứng khoán FPT cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%.

Tổng công ty may Hưng Yên (HUG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán 1/6/2020.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/6/2020.

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (GTA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 5/6/2020.

CTCP SXKD XNK & ĐT Tân Bình (TIX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam (QNU) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,79%. Thời gian thanh toán 8/6/2020.

CTCP Sách và thiết bị trường học Hà Nội (HAB) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 15/6/2020.

Ngày 22/5/2020: PDR, DPG, SAS, TCS, TVM, TDN, BHP, CCV, DVW, MTS

Ngày 22/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 42,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 426 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và của các năm trước lũy kế đến 31/12/2019 theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

Năm 2019 Phát Đạt đạt 3.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng trên 58% so với năm trước đó. Trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gần 36% lên mức 874 tỷ đồng. EPS đạt 2.534 đồng. Tính đến hết năm 2019 Phát Đạt còn hơn 871 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 137 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 11 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 22/5 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – mã chúng khoán SAS) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 05/06/2020. Như vậy với gần 133,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sasco sẽ chi khoảng hơn 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó hồi cuối tháng 5/2019 Sasco cũng đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Tính cả đợt này cổ đông của SAS sẽ nhận 23% cổ tức bằng tiền cho năm 2019.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Sasco ghi nhận doanh thu 2.895 tỷ, lợi nhuận sau thuế 373 tỷ, tăng khoảng 9% so với năm 2018, nâng tổng LNST lũy kế đến cuối năm lên 247,8 tỷ đồng. EPS đạt 2.479 đồng.

CTCP Đạt Phương (DPG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/6/2020.

CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/6/2020.

CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (TVM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 5/6/2020.

CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/6/2020.

CTCP Bia Hà Nội Hải Phòng (BHP) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 27/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (CCV) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 32,68%. Thời gian thanh toán 4/6/2020.

CTCP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 25/6/2020.

CTCP Vật tư – TKV (MTS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 2/6/2020.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp
VMA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
VMA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VMA: 31.3.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
VMA: Công bố về ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
VMA: 16.5.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
VMA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
VMA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VMA: 26.3.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
VMA: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.