MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/07/2022, 10:56
VLC

 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VLC 16.5 -0.2(-1.2%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
VLC: Bổ nhiệm 3 thư ký công ty, 1 người phụ trách quản trị từ 1.8.2022
Các tin khác
VDL: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đăng ký mua 5.613.217 CP
VLC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG
VLC: Đính chính sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế nội bộ quản trị công ty
VLC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Bách giữ chức Thành viên HĐQT từ 08/06/2022
VLC: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ quản trị Công ty
VLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VLC: Nghị quyết HĐQT phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
VLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VLC: Ngày 31/05/2022, giao dịch 156.248.309 cổ phiếu niêm yết bổ sung
VLC: Bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Cường giữ chức Kế toán trưởng từ 20/05/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.