MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/02/2021, 17:29
VLC

 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VLC 14.7 -0.3(-2.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLC: 24.2.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/03/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty (https://www.vilico.vn/)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Kế hoạch năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VLC: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
VLC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Phụ trách quản trị từ 05/02/2021
VLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VLC: Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hà giữ chức Quyền Kế toán trưởng từ 04/01/2021
VLC: Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hà giữ chức Quyền Kế toán trưởng từ 04/01/2021
VLC: Công bố thông tin về việc Thoái vốn tại Công ty liên kết An Đại Việt
VLC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VLC: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020
VLC: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ)
'Hưởng lợi' từ công ty con Mộc Châu Milk, Vilico (VLC) báo lãi 105 tỷ đồng quý 3, hơn gấp đôi cùng kỳ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.