TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/03/2022, 15:41
VKC

 Công ty cổ phần VKCHoldings (HNX)

Giá hiện tại: VKC 3.3 -0.1(-2.94%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VKC: 24.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VKC của CTCP VKC Holdings như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 27 hoặc 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại TP.Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương
          - Nội dung họp: · Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
· Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
· Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
· Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ.
· Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
          - Nội dung họp: · Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021.
· Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
· Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ dung thành viên Ban Kiểm Soát.
· Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.


Theo HNX

Các tin khác
VKC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
VKC: Đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Hồ Đăng Dân
VKC: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
VKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VKC: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Lê Minh Chi làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ 21.2.2022
VKC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Vpbank
VKC: Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Oanh giữ chức Kế toán trưởng từ 16.2.2022
VKC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương vay vốn tại CTCP XNK Louis Rice
VKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
VKC: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty con: Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.