MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 27/01/2010, 03:32
VIS

 Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

Giá hiện tại: VIS 18.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VIS: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006

Công ty cổ phần Thép Việt Ý công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 như sau:

Ngày 10 tháng 04 năm 2007, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Thép Việt Ý được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội), với sự tham gia của các cổ đông đại diện 9.630.000 cổ phần (chiếm 96,3 % vốn điều lệ) đã quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1.

Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%). Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006:

+ Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.269 tỷ đồng đạt 97,73% kế hoạch

+ Doanh thu : 1.267 tỷ đồng đạt 103 % kế hoạch

+ Lợi nhuận 16,508 tỷ đạt 95 % kế hoạch (Lãi cơ bản sau thuế thu nhập trên cổ phiếu là 1.679)

+ Chi trả cổ tức 10 % bằng cổ phiếu .

+Nộp ngân sách Nhà nước : 90,710 tỷ

+ Thu nhập bình quân CBCNV chức : 1.905.000 đồng /người/tháng

+ Sản lượng sản xuất : 164.855 tấn sản phẩm thép đạt 96% kế hoạch

+ Sản lượng tiêu thụ : 164.950 tấn sản phẩm thép đạt 96% kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:

+ Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.269 tỷ đồng bằng 131 % TH năm 2006

+ Doanh thu bán hàng: 1.658 tỷ đồng bằng 131 % TH năm 2006

+ Lợi nhuận 20,256 tỷ bằng 156 % TH năm 2006

+ Chi trả cổ tức 10 %

+ Nộp ngân sách Nhà nước: 140 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân CBCNV chức : 2.300.000 đồng /người/tháng)

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép 180.000 tấn.

Điều 2.

Thông qua Báo cáo Kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2006. Phương án phân chia lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%), trong đó:

Báo cáo kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2006 ( do công ty kiểm toán Việt nam(VACO) phát hành ngày 15 tháng 03 năm 2007)

Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.269.068.572.000 đồng

Doanh thu và thu nhập khác: 1.271.225.723.834 đồng

Giá vốn hàng bán : 1.188.725.976.070 đồng

Chi phí bán hàng và CPQLDN:24.778.967.729 đồng

Chi phí tài chính và chi phí khác: 41.212.700.820 đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2006:16.508.079.215 đồng

Phân chia lợi nhuận 2006:

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Số phải nộp ngân sách(50%) : 2.530.869.106, đồng

+ Số được miễn (50%) : 2.530.869.106, đồng

- Phương án trích lập các quỹ bao gồm:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 458.000.000 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 572.000.000 đồng

+ Tiền thuế TNDN được miễn và lợi nhuận còn lại chưa chia bổ xung vào quỹ đầu tư phát triển : 2.947.210.109 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2006 là 10%.

Điều 3.

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).

Điều 4.

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).

Điều 5.

Thông qua phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%):

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng

Uỷ viên HĐQT kiêm TGĐ : 18.000.000 đồng/tháng

Uỷ viên HĐQT chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng

Uỷ viên HĐQT không chuyên trách : 4.000.000 đồng/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

Uỷ viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

(Hưởng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hàng tháng của Công ty)

Điều 6.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%):

Khối lượng cổ phần phát hành: 5.000.000(năm triệu) cổ phần

Đối tượng phân phối : Cổ đông hiện hữu

Thời điểm phát hành : Quý II/2007

- Phương thức phân phối :

+ Cổ đông hiện hữu nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1(mười cổ phần cũ được hưởng một cổ phần mới).Khối lượng 1.000.000 cổ phần

+ Cổ đông hiện hữu được chia 4% cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 25:1(hai mươi nhăm cổ phần cũ được hưởng một cổ phần mới ). Khối lượng 400.000 cổ phần, Nguồn sử dụng để chia cổ phiếu thưởng là từ quỹ đầu tư phát triển;

+ Cổ đông hiện hữu được quyền mua 3.600.000 cổ phần mới phát hành theo tỷ lệ 25: 9 với giá phát hành mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ /cổ phần;

Điều 7.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động do việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%)

HoSE


Theo HOSE

Các tin khác
VIS: Báo cáo thường niên năm 2006
VIS: Giải trình kết quả kinh doanh Q1/2007
VIS: Nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu
VIS: 2/7/2007 - Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 4%, phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 25:9 giá 10.000đ/cp
VIS: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh làm CT.HĐQT thay ông Vũ Huy Quang
VIS: Giải trình biến động giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
VIS: LNST cả năm 2009 đạt 229 tỷ đồng, EPS đạt 15.282 đồng
VIS: CTCP Sông Đà 12 đã bán 353.305 cổ phiếu
VIS: CTCP Sông Đà 12 đăng ký bán 211.980 cổ phiếu
VIS: Ông Đinh Văn Vì làm CT.HĐQT, ông Trần Văn Thạnh làm Quyền TGĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.