MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 01/09/2016, 10:20
VICEM

 Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (OTC)

BBS: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) đăng ký bán 2.057.666 quyền mua

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)
- Mã chứng khoán: BBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.057.666 CP (tỷ lệ 48,99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Huy Hồng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.100 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Đạt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11.400 CP (tỷ lệ 0,27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Minh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 115.429 CP (tỷ lệ 2,75%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 2.057.666 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 2.057.666 quyền mua
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 2.057.666 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2016.
HNX
Các tin khác
Doanh nghiệp gạch CMC chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%
Những 'bom tấn' sẽ IPO trong năm 2016 của Bộ Xây dựng
Hiệu ứng....thoái vốn đang lan tỏa?
BXH: Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam - Công ty TNHH MTV đã bán 366.000 CP
BBS: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH MTV đã bán 167.000 CP
BXH: Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam - TNHH MTV đăng ký bán 366.000 CP
BPC: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TNHH MTV đăng ký bán 248.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.