MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/03/2021, 12:52
VHL

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (HNX)

Giá hiện tại: VHL 18.0 -0.8(-4.26%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHL: 17.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty tại Khu 2 – đường An Tiêm – phường Hà Khẩu – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, mức cổ tức chi trả năm 2020;
+ Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2021, mức thưởng cho cán bộ công nhân viên xuất sắc khi công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Các vấn đề khác.


Theo HNX

Các tin khác
VHL: Công ty cổ phần Chứng khoán VIX đã mua 2.850.249 cp, trở thành CĐL từ 26.2.2021
VHL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
VHL: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Minh - thành viên HĐQT, ông Bùi Văn Tốt - thành viên BKS từ 19.2.2021
VHL: Giải trình biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán
VHL: Giải trình biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
VHL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
VHL: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
VHL: Báo cáo tài chính quý 4/2020
VHL: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VHL: Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 11.11.2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.