MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 06/03/2020, 17:17
VHF

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: VHF 15.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHF: 17.3.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong nửa cuối tháng 04/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo HNX

Các tin khác
VHF: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
VHF: Miễn nhiệm ông Trần Công Đắc - Phó giám đốc từ 01/04/2020
VHF: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Văn phòng công ty)
VHF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại thời điểm tháng 02/2020
VHF: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
VHF: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019
VHF: Báo cáo tài chính quý 4/2019
VHF: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 (Văn phòng Công ty)
VHF: Báo cáo tài chính quý 3/2019
VHF: Báo cáo tài chính quý 3/ 2019 (trụ sở chính)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.