MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 19/08/2019, 10:11
VHF

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: VHF 14.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét - Văn phòng Công ty
Các tin khác
VHF: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (Văn phòng Công ty)
VHF: Bổ nhiệm lại ông Trần Công Đắc giữ chức Phó giám đốc từ 22/07/2019
VHF: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
VHF: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thuý giữ chức Trưởng BKS từ 26/04/2019
VHF: Đính chính nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
VHF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
VHF: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
VHF: 1.4.2019, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
VHF: Công bố về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
VHF: Kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.