MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 17/05/2021, 04:24
VGI

 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (UpCOM)

Giá hiện tại: VGI 23.3 +0.2(+0.87%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VGI: 21.5.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Học viện Viettel, thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021;
+ Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020;
+ Tờ trình đề xuất sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty;
+ Tờ trình đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
+ Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VGI: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam v/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
Lộ diện các khoản lỗ lớn trong quý 1
VGI: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Viettel Global: Doanh thu quý 1 tăng trưởng 8%, thị trường châu Phi khởi sắc
Các thị trường nước ngoài kinh doanh tốt, lợi nhuận Viettel Global năm 2020 lên cao nhất 5 năm
VGI: Thông báo tạm hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt
VGI: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VGI: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
Viettel Global: Lợi nhuận trước thuế 2020 đạt xấp xỉ 1.100 tỷ đồng, cao nhất 5 năm
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.