MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/05/2022, 07:49
VEA

 Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VEA 37.8 -0.1(-0.26%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VEA: 27.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Niêm yết cổ phiếu VEAM; Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VEA: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
VEAM báo lãi quý 1 gần 1.500 tỷ đồng, nắm giữ hơn 14.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng
VEA: Nghị quyết HĐQT chấp thuận Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Người có liên quan của người nội bộ
VEA: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Thị trường ô tô Việt Nam qua 'cơn bĩ cực', cổ phiếu 'đại gia ngành' ngược dòng thị trường, lập đỉnh mới
VEA: Miễn nhiệm ông Đỗ Minh Tâm - Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ từ 05/04/2022
VEA: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Phụ trách kế toán từ 01/04/2022
VEA: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan (FOMECO)
VEA: Bổ nhiệm ông Văn Đình Quân giữ chức Phó TGĐ từ 01/04/2022
VEA: Nghị quyết HĐQT chấp thuận ký hợp đồng với Người có liên quan (CTCP Phụ tùng Máy số 1 - FUTU1)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.