MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/09/2018, 09:49
VCP

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VCP 27.0 -0.4(-1.46%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCP: Tổng công ty cơ điện xây dựng – CTCP (AGRIMECO) đã bán 3.512.953 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty cơ điện xây dựng– CTCP (AGRIMECO)
- Mã chứng khoán: VCP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.562.953 CP (tỷ lệ 6,25%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn An
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 24.000 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Kim Loan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 42.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.512.953 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.512.953 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
VCP: Nghị quyết HĐQT v/v sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Esop 2018
VCP: Tổng công ty cơ điện xây dựng – CTCP (AGRIMECO) đăng ký bán 3.512.953 CP
VCP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 56.999.993 CP
VCP: Đã chào bán 2.364.737 cổ phiếu ESOP
VCP: Nghị quyết HĐQT v/v xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu
VCP: Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP
VCP: Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã bán 3.932.400 quyền mua
VCP: Ông Vũ Đức Quang - Ủy viên HĐQT đã bán 5.600 CP
VCP: Giải trình thay đổi lợi nhuận trong BCTC kiểm toán hợp nhất 06 tháng năm 2018
VCP: Giải trình thay đổi lợi nhuận trong BCTC kiểm toán Công ty mẹ 06 tháng năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.