MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 24/05/2022, 09:08
UDL

 CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (UpCOM)

Giá hiện tại: UDL 15.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
UDL: Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty đã mua 181.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: UDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 350.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 181.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 184.800 CP (tỷ lệ 2,79%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không thành công
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/05/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
UDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
UDL: Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty đăng ký mua 350.000 CP
UDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UDL: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
UDL: CBTT nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Phan Thị Lam
UDL: Nghị quyết HĐQT v/v chuyển đổi cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng thành cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
UDL: 15.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
UDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
UDL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
UDL: CBTT ngày ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.