MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 04/11/2022, 08:14
UCT

 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (UpCOM)

Giá hiện tại: UCT 10.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UCT: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

.


 

Theo HNX

Các tin khác
UCT: Bà Nguyễn Hồ Y Phụng làm Phó GĐ từ 1.8.2022
UCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
UCT: Miễn nhiệm ông Trịnh Quang Khánh - Phó giám đốc từ 13/05/2022
UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
UCT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Phó Giám đốc của ông Trịnh Quang Khánh
UCT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)
UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UCT: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2021
UCT: Thông báo của VSD v/v TCPH không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
UCT: 16.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.