MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/04/2022, 05:31
UCT

 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (UpCOM)

Giá hiện tại: UCT 6.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UCT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/04/2022 đến 07/04/2022
FUCTVGF3: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 3/2022
FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 25/03/2022 đến 31/03/2022
UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FUCTVGF3: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ năm 2021
FUCTVGF3: Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ năm 2021
FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 18/03/2022 đến 24/03/2022
UCT: Thông báo của VSD v/v TCPH không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/03/2022 đến 17/03/2022
FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/03/2022 đến 10/03/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.