MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 16/07/2021, 04:08
UCT

 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (UpCOM)

Giá hiện tại: UCT 10.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
UCT: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thơ giữ chức Trưởng BKS từ 09/07/2021
Các tin khác
UCT: Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
UCT: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021
UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UCT: Thông báo về việc hủy ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - UCT
UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UCT: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
UCT: 19.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.